Przebudowa budynku przy ul Legionów 2- dawnej cukierni  "Confisernie" na cele biblioteki miejskiej. Projekt wykonany w 2019, uzyskał pozwolenie na budowę w 2020 roku. Realizacja w roku 2022-23. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Scroll to Top