obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz

Od maja 2014 roku współuczestniczymy w projektowaniu dworca Fabrycznego w Łodzi jako podwykonawca głównego projektanta- FBT spółka z o.o. Zakres naszych prac obejmuje projekt wykonawczy ścian wewnętrznych dworca, zagospodarowania terenu przed dworcem, koordynacja instalacji z konstrukcją ścian i sufitów, elementy małej architektury (np. wiaty itp.)