2008

-

IKEA- JAROSTY CITY

obraz

2018

-

SAILING CENTER "RÓŻA WIATRÓW" - WĘGORZEWO CITY

obraz

2014

-

RAILWAY STATION IN ŁÓDŹ CITY

obraz

2018

-

PROCESSING - HOTEL IN ŁÓDŹ CITY

obraz

2018

-

IN CONSTRUCTION - HOTEL IN ŁÓDŹ CITY

obraz