2019

-

HOTEL IN ŁÓDŹ CITY

obraz

2018

-

SAILING CENTER "RÓŻA WIATRÓW" - WĘGORZEWO CITY

obraz

2014

-

RAILWAY STATION IN ŁÓDŹ CITY

obraz

2019

-

SHOPPING CENTER

shop center - łódź

2008

-

IKEA- JAROSTY CITY

obraz

2018

-

IN PROCESS - HOTEL IN ŁÓDŹ CITY

obraz