2019

-

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE W OSTROWII MAZOWIECKIEJ - I MIEJSCE

Opracowanie koncepcji budynku szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej

2017

-

ZESPÓŁ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POZNANIU - I MIEJSCE

konkurs_Poznań

2019

-

ZABUDOWA MIESZKANIOWA KATOWICE

TBS Bydgoszcz

2019

-

ZABUDOWA WIELORODZINNA TBS BYDGOSZCZ

TBS Bydgoszcz

2016

-

PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

konkurs Zduńska Wola

2019

-

ZABUDOWA WIELORODZINNA W WARSZAWIE

konkurs Zduńska Wola

2019

-

KONCEPCJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA - MICHAŁOWICE - REGUŁY

koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach ze szczególnym uwzględnieniem kampusu edukacyjnego oraz koncepcję architektoniczną energoefektywnego budynku przedszkola

2018

-

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY

konkurs rybnik

2018

-

ŻŁOBEK W WARSZAWIE

konkurs rybnik

2018

-

BIBLIOTEKA MIEJSKA W SZCZECINIE NA PRAWOBRZEŻU

konkurs Szczecin